49
Xbox 360: Sti

Xbox 360: Sti

49
SHARE

Da li ste se ikada pitali za¹to Microsoft nije izbacio HDMI kabel za Xbox 360 i da li je njegov AV port sposoban za digital out? Odgovor daje Engadget, koji objavljuje sliku osve¾enog Xboxa 360 t.j. Xbox 360 v2 koji se vodi pod kodnim imenom Zephyr (prva verzija Xboxa 360 imala je kodno ime Xenon). Nova verzija Xbox 360, po tvrdanjama Engadgeta, ne samo da æe imati dosta ti¹i procesor uraðen u 65nm tehnologiji, nego æe biti opremljen i HDMI portom sa podr¹kom za 1080p rezoluciju! Novi Xbox 360 bi trebao da doðe i sa hard diskom od 120 GB a predpostavlja da se cena neæe znaèajnine menjati kako bi Microsoft dobio dodatne poene na tr¾i¹tu next-gen konzola.

Stoga, ukoliko planirate da nabavljate Xbox 360 strpite sa kupovinom jer æe Zephyr Xbox 360 biti atraktivnije, a po Engadgetu neæete morati dugo da èekate jer æe se ova konzola pojaviti u prodavnicama uskoro.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.