78
Malo

Malo

78
SHARE

Kada neko pomene eksterni hard disk kapaciteta 40 GB, malih dimenzija i te¾ine samo 130 grama, koji se povezuje na USB port i ne zahteva posebno napajanje, korisnicima koji imaju potrebu za prenosom velikih kolièina podataka prosto krene “voda na usta”
Upravo takva spravica je stigla iz firme Transcend i pripadnik je serije StoreJet. U kutiji sti¾e ureðaj, USB kabl, torbica za disk, Transcendova garancija i uputstvo za upotrebu, jedan mini-CD sa drajverima za Windows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 10.1.5, Linux Kernel 2.4 i softver StoreJet Utility kojim se ureðaju dodaje nekoliko veoma bitnih funkcija.

©to se samog ureðaja tièe, u pitanju je hard disk preènika 2.5 inèa, zapakovan u elegantno belo kuæi¹te dimenzija 129 x 79.9 x 13 mm, te¾ine nevereovatnih 130 grama. Na sebi ima USB port i plavu LED lampicu koja pokazuje da li je ureðaj ukljuèen.

Drugi znaèajan deo paketa je pomenuti program StoreJet. On ne zahteva posebnu instalaciju i deinstalaciju, tako da je moguæe koristiti ga na bilo kom raèunaru, ¹to je veoma dobro kad ste na nekom putovanju a hitno vam treba neki podatak. Samo odete u neki internet caffe i stvar je re¹ena.

Maleni Transcend se operativnom sistemu prijavljuje kao standardan Removable disk, u radu se pokazao veoma praktiènim, oslobaðao je minimalnu kolièinu toplote, a tokom aktivnog rada bio je neèujan.

Test brzine kopiranja datoteke velièine 500 Mb, pokazao je da je za skladi¹tenje ove datoteke na StoreJet potrebno 80, a za prebacivanje sa njega na lokalni raèunar samo 45 sekundi. Ovo praktièno znaèi da je, u realnim uslovima, brzina kopiranja na ureðaj oko 6,5 a sa njega 10,5 Mbyte u sekundi.

Za korisnike koji su stalno u pokretu i koriste vi¹e raèunara ovaj program nudi posebne pogodnosti u vidu “mobilizacije” pode¹avanja programa Internet Explorer i Outlook, èime se omoguæava da na svakom mestu u svako vreme imate pristup svojoj bazi poruka i kompletu bookmarkova.

ExBoot je takoðe veoma korisno softversko re¹enje. Nakon ¹to se instalira, program æe ponuditi opciju arhiviranja sadr¾aja dela ili celog diska, naravno ukoliko je manji od 40 Gb. Ureðaj smo prikljuèili i na raèunar koji ima hard od 3GB i odu¹evila nas je brzina koja je postizana na samom raèunaru.

Op¹ti utisak koji je ovaj ureðaj ostavio na nas je odlièan i tokom testiranja se pokazao kao vrlo koristan. Ovo je jedan od prvih prenosnih USB hard diskova malih dimenzija, a istovremeno velikog kapaciteta. Tako da novac koji se potro¹i za nabavku StoreJeta biæe dobro ulo¾en.

Info

Transcend StoreJet 40GB

Proizvoðaè: Transcend, www.transcendusa.com
Korisna adresa: PIN Computers, www.pinsoft.com
Cena:
14.910,00 din

Podelite vaš glas sa drugima!


ŠTA VI MISLITE O OVOME?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
SHARE
Prethodni članakMedal of Honor za PS2 i Wii
Naredni članakXORO DVD plejeri

1 KOMENTAR

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.