115
LG predstavio nove mobilne telefone u Barseloni

LG predstavio nove mobilne telefone u Barseloni

115
SHARE

LG Electronics (LG), poznati proizvoðaè telekomunikacione opreme, predstavio je svoje najnovije proizvode na GSMA Mobile World kongresu 2008 u Barseloni.

LG je zvanièno lansirao LG-KF700, najnoviji mobilni telefon sa optimizovanim korisnièkim interfejsom koji se u potpunosti oslanja na sve prednosti touch tehnologije. Ostali najva¾nije detalji njihove impresivne promocije èine jo¹ dva aparata koji su takoðe opremljeni ekranima osetljivim na dodir: LG-KF600 kojem je cilj osvajanje srednje cenovnog tr¾i¹ta kao i profesionalni LG Viewty sa akcentom na video sposobnosti.

Na GSMA Mobile World kongesu 2008, LG je posebno osvnuo na njihov veoma uspe¹ni pro¹logodi¹nji LG PRADA aparat, koji je ujedno predstavljao prvi mobilni telefon sa LCD ekranom koji je celom svojom povr¹inom osetljiv na dodir. Kompanija je razvila nove aparate zasnovane na mi¹ljenjima i iskustvima korisnika i projetovao ih tako da ponude jednostavnost pri upotrebi pre svega zahvaljujuæi ekranima osetljivim na dodir.

LG-KF700 tako na vi¹estruki naèin komunicira sa svojim korisnicima putem razlièitih input metoda zahvaljujuæi prilagodljvom touch screenu, keystroke-saving Shortcut Dial funkciji i numerièkoj tastaturi, koja u potpunosti izlazi u susret svim strukturama korisnika. LG-KF600 poseduje revolucionarni InteractPad koji prepoznaje naredne korake korisnika èiniæe ga tako veoma jednostavim za upotrebu. LG Viewty je veæ osvojio brojna priznanja za njegove high-end kamera funkcije i LCD ekran koji je u potpunosti osetljiv na dodir. Korisnici su prepoznali kvalitet pa stoga ne èudi podatak da je od novembra meseca, kada je telefon lansiran u Evropi, prodat u preko 550.000 primeraka. Uspeha LG Viewty modela krunisan je presti¾nom nagradom za najbolji telefon na GSMA Mobile World kongresu 2008.

GSMA Mobile World kongres je najveæi sajam u svetu za mobilnu industriju, na kojem se predstavljaju mobilni operateri, proizvoðaèi ali i vendori iz celog svega. LG je tokom kongresa odr¾ao veoma poseæenu press konferenciju u Media centru u Barseloni pod sloganom “LG: Smartly Touchable, More Usable.”  LG predstavnici, na najvi¹em nivou, predstavili su nove smart telefone koji su laki za kori¹æenje ali su i predoèili biznis strategiju za 2008. godinu.

Najnoviji LG proizvodi sa GSMA Mobile World Congress 2008. èine:

LG-KF700

Kombinujuæi tri odvojene input metode, LG-KF700 nudi jednostavan i jednostavan pristup svim moænim multimedijalnim moguænostima kao ¹to su fantastièan web browser, audio i video plejer kao i zgodnim brojnim widgetima.

Glavna odlika novog telefona je troinèni ekran visoke rezolucije koji je osetljiv na dodir. Ovakvo re¹enje donosi optimizovan interfejs za pokretanje bilo koje operacije na telefonu a pritom je i odlièan za gledanje video sadr¾aja.

Shortcut Dial na strane telefona nudi brz, lak i intuitivan naèin za startovanje i prelazak na najèe¹æe kori¹æene aplikacije. Pozivanje brojeva ne mo¾e biti jednostavnije zahvaljujuæi slajder alha-numerièkoj tastaturi.

Specifikacije

Mre¾e: EDGE, HSDPA 7.2 Mbps, 900/1800/1900/2100

Ekran: 240 x 480, 3.0”, 262K touchscreen TFT-LCD

Kamera: 3.0 Megapixel, AF, CMOS, LED flash

Dimenzije: 102 x 51 x 14.5 mm

Konekcije: Bluetooth 1.2 A2DP, USB 2.0

Interna memorija: 90 MB

Memory Slot: MicroSD do 4 GB

.

LG-KF600

LG-KF600 je toliko intuitivan za kori¹æenje da æe vam se uèiniti da vam èita misli. Njegov InteractPad zamenjuje klasiènu tastaturu sa virtualnim navigacionim tasterima kojima kontroli¹ete sve rasplo¾ive funkcije koje vam u odreðenom trenutku mogu biti potrebne.

InteractPad elimini¹e potrebu za pamæenjem koji taster ¹ta radi pri kori¹æenju 3 megapikselne kamere, MP3 plejera, video rekordera ili pri pozivanju ili slanju SMS poruka.

LG-KF600 je stilski telefon ali pritom i veoma funkcionalan. Zahvaljujuæi svojoj sjajnoj zavr¹nici i trapezastom obliku odlièno le¾i u ruci i veoma je zgodan za kori¹æenje. Ovaj telefon je osvojio iF Product Design nagradu za 2008 godinu.

Specifikacije
Mre¾e: EDGE 900/188/1900

Displej: 240 x 320 2.0”, 262K TFT  240 x 176, 1.5’’, 262K touchscreen TFT

Kamera: 3.0 Megapixel, AF, CMOS

Dimenzije: 101.2 x 50.7 x 14.1 mm

Konekcije: Bluetooth 2.0, A2DP

Interna memorija: 25 MB

Memory slot: MicroSD do 4 GB 

 
LG-KF510

Najtanji telefon u ponudi LG-a i pritom jedan od najlep¹ih jeste LG-KF510 slajder aparat koji reprezentuje vrhunac u klasi modnih telefona kombinujuæi je sa najboljim moguænim tehnièkim karakteristikama. Telefon je rasplo¾iv u dve boje a to je gradirana Stardust tamno siva i Sunset crvena. Telefon vas neæe samo osvojiti dizajnom, veæ i dinamiènim touchpadom sa interaktivnim touch lighting i emotional animacijama. LCD ekran je opremljen power saving auto luminance kontrolama a prekriven je tvrdim staklom koje aparatu daje rasko¹an sjaj i dugoroènu izdr¾ljivost.

Smart Camera funkcije omoguæavaju ovom telefonu startovanje kamere za manje od jedne sekunde, stabilizaciju slike, LED blic i redukciju efekta crvenih oèiju.

Pored toga, KF510 je opremljen i MP3 plejerom a tu je i moguænost za snimanje i reprodukovanje video zapisa u QVGA rezoluciji.

Specifikacije

Mre¾e: EDGE, 900/1800/1900

Displej: 240 x 320 (QVGA), 2.2”, 262K TFT-LCD

Kamera: 3.0 Megapixel, AF, Flash

Dimenzije: 104.5 x 49.5 x 10.9 mm

Konekcije: Bluetooth 2.0 A2DP, USB 2.0

Interna memorija: 16 MB

Memory Slot: MicroSD (T-Flash),

FM Radio

LG je pruèavajuæi potrebe svojih korisnika i kupaca dizajnirao ove telefone kojim ¾ele da postignu veliku uspeh tokom 2008. fodine. Imajuæi u vidu stalno poveæanje profita, visokoj reputaciji i kvalitetnim ureðajima, LG-u to polazi za rukom veæ godinama unazad. LG je tokom 2007. godine prodao 80,5 miliona mobilnih telefona ¹irom sveta ¹to je za 27% vi¹e nego u 2006. Zarada je takoðe poveæana za 20% od pro¹logodi¹njih 11,2 milijarde dolara radeæi pritom sa profitom od èak 8,1 posto. U 2008. godini, kompanija LG planira da proda vi¹e od 100 miliona aparata, ¹to je za 25% vi¹e nego u 2007, obuhvatajuæi tako 8 procentama svetskog tr¾i¹ta.

Vi¹e informacija o LG proizvodima na www.lge.com 

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.