31
Povratak Bionic Commandoa

Povratak Bionic Commandoa

31
SHARE

Jedna od najboljih video igara ikada Bionic Commando posle 20 godina ponovo nam se vraæa na monitore! Popularna igra sa 8-bitnog Nintendo sistema iz 1988. godine je za glavnog protagonistu imala Nathana Spancera (kome je glas pozajmio biv¹i pevaè grupe Faith No More, Mike Patton) koji je bio svojevrsna kombinacija èoveka i ma¹ine. Nathan se je uz pomoæ grappling ruke savlaðivao razne prepreke i provalije ali i eliminisao protivnike u blizini kao i rasturao inventar u okolini.

Stoga nas raduje vest da æe Capcom o¾iveti legendu sme¹tajuæi Nathana u novo 3D okru¾enje iskori¹æavajuæi pun potencijal dana¹njih grafièkih standarda pritom zadr¾avajuæi originalni duh igre.

Bionic Commando æe izaæi za PC, PlayStation 3 i Xbox 360 ali je datum pojavljivanja igre nepoznat.

Izvor: Bravo ScreenFun

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.