54
Ka

Ka

54
SHARE

Jeste li ikada razmenjivali podatke ili radili sigurnosne kopije hodajuæi od raèunara do raèunara?

Zahvaljujuæi novom AirPort Extreme Base Stationuna svim mestima na kojima se prodaju Apple proizvodi – dani va¹e ‘hodajuæe’ mre¾e su zavr¹eni.

To je zato ¹to uz moguænost deljenja pristupa internetu, AirPort Extreme Base Station omoguæuje jednostavno deljenje podataka sa Va¹eg hard diska sa ostalim raèunarima u mre¾i. Bilo da su se prikljuèeni na  mre¾u preko kabla ili be¾ièno.

Jednom kada pove¾ete hard disk, mo¾ete prenositi dokumenta poèev¹i od raèunara u va¹oj kuænoj mre¾i, podeliti radne dokumente svim uèenicima/studentima u uèionici, deliti projektnu dokumentaciju sa èlanovima tima na poslu èime se posti¾e jednostavan zajednièki rad u mre¾i.

1 KOMENTAR

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.