137
XORO DVD plejeri

XORO DVD plejeri

137
SHARE


HSD 3100
Poplava DVD filmova koji se na kioscima mogu kupiti za relativno malo novca dovela je do velike potra¾nje za jeftinim DVD plejerima. Tr¾i¹te je preplavljeno najrazlièitijim ureðajima, a kupci su zbunjeni raznim oznakama, markama i cenama. Ako uzmemo u obzir i razlièite komplete, koji ponekad ukljuèuju zvuènike a ponekad ne, jasno je da izbor pravog DVD plejera nije nimalo jednostavna stvar.

Na test smo dobili dva DVD plejera marke Xoro. U pitanju su novi modeli HSD 3100 i HSD 6000, a osnovna razlika meðu njima ogleda se u tome ¹to ovaj drugi dolazi sa 5.1 kompletom zvuènika. Po¹to su u pitanju zaista slièni ureðaji, naredni redovi æe se odnositi na oba plejera, s tim ¹to æemo posebno naznaèiti eventualne razlike.

Xoro DVD plejeri su veæ dobro poznati na¹oj publici, zahvaljujuæi prethodnicima koji su se prilièno dobro “primili” na tr¾i¹tu. Novi model 3100 nasleðuje sve dobre osobine “starijeg brata” HSD 415, otklanjajuæi uoèene nedostatke. Jedan od osnovnih problema, vezan za “crkavanje” motora za izbacivanje diska, sada je – prema reèima proizvoðaèa – otklonjen, a u na¹em trodnevnom dru¾enju sa ovim ureðajima nijedan disk nije ostao zarobljen.

HSD 6000
Oba DVD plejera su izraðena od èvrstog aluminijuma u srebrnoj boji. Iako ureðaji deluju robustno, nije nas odu¹evila zavr¹na obrada, pogotovo prateæih ureðaja od plastike. Meðutim, imajuæi u vidu veoma povoljnu cenu, ovi nedostaci se ne mogu shvatiti kao ozbiljna mana. Uz ureðaje se isporuèuju daljinski upravljaè, potrebni kablovi, antena za radio i kratko uputstvo. Model Xoro HSD 6000 ima integrisani Dolby Digital 5.1 dekoder i pojaèalo za prilo¾eni zvuèni sistem. Subwoofer i pet satelita izraðeni su od kvalitetne plastike i – iako nismo prona¹li podatke o njihovoj snazi – bili smo zadovoljni jaèinom zvuka. Dodu¹e, voleli bismo da su kablovi malo du¾i, jer je to izuzetno bitno da bi se zvuènici mogli pravilno rasporediti u prostoriji i da bi se dobilo pravo surround okru¾enje. Napredniji korisnici æe svakako pozdraviti odluku da se na ovim plejerima naðe i optièki konektor za povezivanje sa ozbiljnijim audio komponentama, a pored njega su tu i stereo èinè, 5.1 èinè i koaksijalni izlaz. ©to se video izlaza tièe, tu su èinè, S-Video, YUV, SCART i VGA – u su¹tini, sve ¹to vam je potrebno. I ovde imamo zamerku koja se odnosi na du¾inu SCART kabla, koji je jedva du¾i od metra.Sami ureðaji funkcioni¹u bez problema i izuzetno su jednostavni za upotrebu. Sve ¹to treba da uradite u sluèaju reprodukcije DVD filmova jeste da ubacite disk i film automatski kreæe. Kod gledanja DivX filmova postoje dodatni koraci, meðutim stvar je isto tako jednostavna: ubacite DivX film, u ponuðenom meniju izaberete titl i potom kliknete na AVI fajl. ©to se tièe titlova, tu neæete imati problema, jer oba ureðaja podr¾avaju sve poznate formate titilova, kao ¹to su SUB, SRT i SMI.

Pored dobro poznatih formata, kao ¹to su DVD, DivX, XviD, MP3, CD i Video CD, Xoro HSD 6000 je u stanju da èita i Nero Digital filmove. Ovaj MPEG 4 format postaje sve ¹ire rasprostranjen, ¹to zbog kvaliteta slike, ¹to zbog jednostavnosti pravljenja ovih fajlova. Uz pomoæ Nero paketa (koji se ne isporuèuje sa ureðajem) mo¾ete lako da napravite Nero Digital film, tako ¹to æete samo ubaciti DVD u kompjuter, a Nero æe ga automatski konvertovati u MPEG 4 format. Krajnji rezultat je film na jednom CD-u, koji æete potom narezati i ubaciti u ovaj Xoro plejer. Jednostavno i elegantno. Kvalitet MPEG-4 formata jeste ni¾i u odnosu na MPEG-2 tj. DVD kvalitet, meðutim na TV ekranu je zaista te¹ko primetiti razliku.

Sem dodatnih funkcija, kao ¹to je FM radio sa RDS-om (AM je takoðe podr¾an), svidela nam se i moguænost reprodukcije karaoke diskova, èime se zaokru¾uje multimedijalnost ovog ureðaja. Jednostavno prikljuèite dva mikrofona na plejer, pritisnite Play i poènite da pevate va¹u omiljenu pesmu – mnogo je zanimljivije od gledanja filmova sumnjivog kvaliteta.

Karakteristike:
– Podr¾ani formati: DVD, DivX, XviD, MP3, CD, Video CD, Nero
– Karaoke
– FM radio sa RDS-om
– 5.1 sitem zvuènika (HSD 6000)

Informacije

Xoro HSD 3100 i HSD 6000
Proizvoðaè: Xoro
Cena: 7.800 / 10.990 dinara
Kontakt: Adamart d.o.o.
Web: www.xoro.co.yu
Za: Podr¹ka za veliki broj formata, jednostavnost kori¹æenja
Protiv: Izgled, du¾ina kablova
Ocena: 4

Podelite vaš glas sa drugima!


ŠTA VI MISLITE O OVOME?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid
SHARE
Prethodni članakMalo
Naredni članakPlayStation 3

1 KOMENTAR

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.