54
WeGame servis

WeGame servis

54
SHARE

Ovih dana pu¹tena je u rad beta verzija servisa pod imenom WeGame koja lièi na poznati YouTube. Meðutim, namena ovog servisa jeste da na najlak¹i moguæi naèin grebuje gameplay video iz PC igara.

Jednostavno igrajte igru koja je kompatibilna sa WeGame servisom (trenutno je podr¾ano 28 igara meðu kojima je i Call of Duty 4, Crysis, World of Warcraft…) i pritisnite odgovarajuæi taster da bi poèeli sa snimanjem. Gameplay se grebuje direktno sa video kartice, konvertuje u odgovarajuæi Flash format i uploaduje na Internet.

Na ovaj naèin mo¾ete snimiti najzanimljivije trenutke iz igara koje volite a dozvoljeno je snimanje èak i u high-definition rezolucijama. www.wegame.com

Izvor: ScreenFun

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.