37
Porn Manager 2 – The Villa

Porn Manager 2 – The Villa

37
SHARE

Posle ogromnog uspeha Porn Managera, HandyGames predstavlja nastavak sa motoom „Enjoy your life to the fullest!”!

Kao producent u porno industriji, odlazite u penziju punog novèanika, puni slave i kontakata sa brojnim lepoticama. Va¹ zadatak u igri Porn Manager 2 – The Villa je da maksimalno sebi produ¾ite ¾ivot a tajni eliksir je u¾ivanje sa zavodljivim damama. Dugoroèan ¾ivot sebi æete omoguæiti praveæi velike gramurozne ¾urke sa zeèicama, meðutim morate voditi raèuna da one imaju brojne i skupe zahteve koje morate ispunjavati kako bi vam ¹to du¾e pravile dru¹tvo.

Video trejler mo¾ete pogledati ovde.

Porn Manager 2 je namenjen za mobilne telefone a za vi¹e informacija o downloadu sa www.handy-games.com.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.