48
PlayStation 4 posle 2010.

PlayStation 4 posle 2010.

48
SHARE

Tek ¹to je PlayStation 3 ugledao svetlost dana u Americi i Japanu, Sony veæ razmi¹lja o njegovom nasledniku. Paul Holman, ¹ef Sony Computer Entertainment Europe, izjavio je za Smarthouse da æe PlayStation 4 sigurno izaæi ali ne pre 2010. Ova izjava, naravno, nije sluèajna, veæ ona vi¹e predstavlja reakciju na analizu Yutu Sakuraia koji je u njoj izjavio da ne mo¾e da zamisli PlayStation 4. Njegova predviðanja su da æe Sony “zav¹iti” kao SEGA pa æe se iz hardverske industrije prebaciti u softversku. Sony je to sada i zvanièno demantovao.

©to se tièe aktuelnog PlayStation 3 èiji je start u Evropi zakazan za kraj marta 2007. godine, Sony æe ga redovno upgradeovati firmwareima i tako omoguæiti instalaciju third-party softwarea ali i interaktivnih kontrolera sliènih onim za Nintendov Wii. Buduæe verzije PS3 æe najverovatnije dolaziti sa mi¹em i tastaturom a sa omoguæenom instalacijom third-party operativnih sistema, konzola æe postati prava media center ma¹ina sa vrhunskim igrama.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.