64
PlayStation 3 u slu

PlayStation 3 u slu

64
SHARE

Sony je najavio da æe njihov novi firmware za PlayStation 3 izaæi krajem marta a njegova glavna novina biæe podr¹ka poznatom projektu Stanford univerziteta – Folding@Home. Uz pomoæ ovog dodatka snaga PlayStation 3 æe biti iskori¹æena za online prouèavanje proteinskog koda u cilju pronala¾enja leka za Alchamerovu i Parkinsonovu bolest kao i brojnih kancera.

Folding@home æe biti direktno dostupan iz CrossMediaBara (XMB) a biæe moguæe podesiti i da se aplikacija sama startuje posle izvesnog vremena neatkivnosti konzole. Zahvaljujuæi moænim CELL procesorima i online moguænostima konzole hiljade umre¾enih PlayStationa 3 udru¾eno æe raditi na proraèunavanjima koji mogu unaprediti ljudski ¾ivot.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.