45
Igranje video igara nije bolest

Igranje video igara nije bolest

45
SHARE

Vodeæi doktori su na debati u okviru amerièke medicinske asocijacije (American Medical Association) ustanovili da zavisnost koju stvaraju video igre ne mo¾e biti tretirana kao mentalna bolest ili stavljena u istu kategoriju kao ¹to su zavisnost od droge ili alkohola.

Ova grupa je objasnila da su njihova istra¾ivanja pokazala da je zavisnost od video igara normalna i opravdana i da se kao takva mogu uvrstiti u dijagnostièkom upustvu amerièke psihijatrijske asocijacije (American Psychiatric Association) u roku od pet godina.

Amerièka medicinska asocijacija daæe konaène preporuke na ovu temu do kraja ove nedelje.

Izvor: GamesIndustry

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.