89
Commodore opet me

Commodore opet me

89
SHARE
Legendarni Commodore 64 je ’80-tih godina uveo video igre u domove ¹irom sveta. Blagostanje je trajalo do ranih devedesetih kada su stvari krenule naopako da bi u aprilu 1994. godine Commodore Business Machines, koji je zaslu¾an za C64, proglasio bankrot.
Grupa entuzijasta i igraèkih veterana koja je kupila Commodore brend re¹ili su da legendu ponovo o¾ive. Commodore Gaming je novo-osnovana kompanija koja æe predstaviti novu liniju PC raèunara namenjenih iskljuèivo igraèima! Nove ma¹ine biæe prikazane na ovogodi¹njem CeBIT-u u Hanoveru koji æe biti odr¾an od 15. do 21. marta kada æemo imati i priliku da uverimo kakvu æe konkurenciju Alienware, Falcon i Voodoo, takoðe proizvoðaèi gaming ma¹ina, zaista dobiti.

NEMA KOMENTARA

OSTAVI KOMENTAR

Vašu sliku možete dodati komentari preko ovog linka.